Sylabus przedmiotu Podstawy programowania biznesowego.

Organizacja zajęć w r.a. 2018/2019 z Podstaw Programowania Biznesowego na Wydziale Ekonomicznym UG

Sylabus

Organizacja zajęć 2 MSG 2 tydzień grupa HZ