Sylabus przedmiotu Korporacje Globalne.

Organizacja zajęć w r.a. 2017/2018 z Korporacji Globalnych na Wydziale Ekonomicznym UG

Sylabus

Organizacja zajęć 2 Ek 1 tydzień grupy ABC

Organizacja zajęć 2 Ek 2 tydzień grupa D

Organizacja zajęć 2 Ek NS grupa A