Projekt 3, Działalność korporacji SL

Projekt 3 zajęć z korporacji globalnych dotyczy:

“DZIAŁALNOŚĆ WYBRANYCH KORPORACJI TRANSNARODOWYCH W SKALI GLOBALNEJ”

Z pliku załączonego do zajęć wybieramy korporację wedle polecenia.

Można posłużyć się rankingiem “Fortune Global 500”.

Wymogi dotyczące projektu. W pliku do ściągnięcia poniżej wpisu.

Każda grupa:

– przedstawia projekt w formie prezentacji przy wykorzystaniu projektora cyfrowego oraz komputera w sali (5 pkt)

Powodzenia!

Projekt 3 – pdf