Projekt 1, Analiza inwestycyjna – BIZ

Projekt 1 zajęć z korporacji globalnych dotyczy:

“ANALIZA INWESTYCYJNA BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W DANYM PAŃSTWIE”

Projekt 1

            Grupa zajęciowa dzieli się na 6 podgrup ćwiczeniowych. Zadaniem każdej z grup jest reprezentowanie jednostek samorządu lokalnego lub administracji państwowej (3 grupy), które chcą przyciągnąć do wybranego kraju z dwóch kontynentów potencjalnych inwestorów działających na rynku globalnym. Zadanie będzie miało formę debaty (negocjacji handlowych) prowadzonej pomiędzy grupami podczas zajęć. 3 grupy reprezentujące administrację państwową lub samorząd lokalny będą starały się podpisać kontrakt z korporacją globalną z konkretnej branży, które będą reprezentować pozostałe 3 grupy. Role będą wymienne.

Wymogi formalne oraz punktacja:

    • Każda grupa reprezentująca państwo może wykonać prezentację lub w inny atrakcyjny sposób przedstawić wybrany kraj (max. 3 pkt).
  • Debata (6 pkt). Ocenie będzie podlegać: merytoryczność argumentów, sposób przekazania wiadomości, znajomość danego zagadnienia. Maksymalne 6 pkt otrzymuje Państwo, które skłoni korporację do inwestycji w danym kraju.          

Projekt do ściągnięcia! 

Porojekt – debata.pdf

Powodzenia!