Organizacja zajęć – Marketing – MSG

Organizacja oraz program zajęć – Marketing – MSG
Ściągnij

 

Zadania ze wskaźników marketingowych do zajęć: ZADANIA.PDF

Ilość punktów, które możecie zdobyć:

Kolokwium 1 – 25 pkt,
Kolokwium 2 – 31 pkt,
Aktywność – 10 pkt.
SUMA = 66 pkt.

60 – 66 bdb
54 – 60 db+
47 – 53 db
40 – 46 dst+
33 – 39 dst
0 – 32 ndst