Organizacja zajęć do przedmioty KMwI 3BE SSL, NSL.

Poniżej do ściągnięcia organizacja zajęć z przedmiotu Komunikacji marketingowej w Internecie.

Studia dzienne 3 BE SL

Organizacja wykłady. Organizacja ćwiczenia.

Studia zaoczne 3 BE NSL

Organizacja wykłady. Organizacja ćwiczenia.