Projekt zaliczeniowy, aplikacja mobilna, analiza BMC.

Projekt zaliczeniowy z zajęć Podstaw Prgoramowania Biznesowego.

Grupa dzieli się na grupy robocze, których zadaniem będzie wykonanie aplikacji mobilnej na jedną z 2 platform iOS lub Android.

Przed przystąpieniem do pracy ważne aby grupy zastanowiły się nad aplikacją, którą będą chciały wykonać:

 • aplikacja nie ma być zbyt zaawansowana,
 • pomysł powinne być realny do ewentualnego osiągnięcia (chęci nad zamiary),
 • nie musi znać języków programownia.

Do stworzenia aplikacji możecie wykorzystać jedno z poniższych narzędzi w Internecie: (zw. z prototypowaniem).

Lub inne, które znajdziecie w Internecie – a o których ja nie mam pojęcia!

Jeżeli będziecie chcieli pójść o krok dalej z prezentacją oferty swojej “firmy” produktu to możecie przygotować stronę internetową produktu za pośrednictwem: https://WebFlow.com.

 

Wymagania dotyczące projektu:

 • Pomysł na apliakcję / aplikacja musi zostać przez Państwa wpisana w model analizy BMC – Analiza BMC – W wersji elektronicznej
 • Zadania, które otrzyma każda osoba w grupie muszą zostać wpisane w “ProjectManagement” – Microsoft Teams, Trello, Asana itp.
 • Prezentacja Ideii aplikacji wraz z kluczowymi informacjami przy wykorzystaniu projektora multimedialnego podczas ostatnich zajęciach
 • Podsumowując:
 • Wykonanie aplikacji na jednym z dwóch wymienionych stron do projektowania,
 • Wydrukowana analiza BMC pomysłu / aplikacji
 • Rozpisanie zadań w Menadżerze Zadań zespołu – Trello lub Asana
 • Prezentacja projektu podczas ostatnich zajęć.

POWODZENIA!