Projekt zaliczeniowy, aplikacja mobilna, BMC, PM

Projekt zaliczeniowy z zajęć TI – Biznes Elektroniczny.

Grupa dzieli się na grupy robocze, których zadaniem będzie wykonanie aplikacji mobilnej na 3 platformy Windows Mobile, iOS, Android.

Przed przystąpieniem do pracy ważne aby grupy zastanowiły się nad aplikacją, którą będą chciały wykonać:

 • aplikacja nie ma być zbyt zaawansowana,
 • pomysł powinne być realny do ewentualnego osiągnięcia (chęci nad zamiary),
 • nie musi znać języków programownia.

Do stworzenia aplikacji wykorzystamy jedno z dwóch narzędzi w Internecie:

Wymagania dotyczące projektu:

 • Pomysł na apliakcję / aplikacja musi zostać przez Państwa wpisana w model analizy BMC – Analiza BMC – Wydrukowany
 • Zadania, które otrzyma każda osoba w grupie muszą zostać wpisane w “ProjectManagement” – Trello, Asana,
 • Prezentacja Ideii aplikacji wraz z kluczowymi informacjami przy wykorzystaniu projektora multimedialnego podczas ostatnich zajęciach
 • Podsumowując:
 • Wykonanie aplikacji na jednym z dwóch wymienionych stron do projektowania,
 • Analiza BMC pomysłu / aplikacji,
 • Rozpisanie zadań w Menadżerze Zadań zespołu – Trello lub Asana
 • Prezentacja projektu podczas ostatnich zajęć.

Wszystkie elementy wrzucamy do Portalu Edukacyjnego http://pe.ug.edu.pl – kursy -> według nauczycieli -> Adam Borodo -> Technologie Informacyjne w E-Biznesie – Link

POWODZENIA!