Projekt 2, Marketing

Projekt 2 zajęć z Korporacji Globalnych dotyczy:

DZIAŁALNOŚĆ MARKETINGOWA KORPORACJI GLOBALNYCH”

Zaproponuj kampanię reklamową/marketingową wprowadzenia produktu/usługi na nowy rynek z uwzględnieniem mediów społecznościowych. Kampania Globalna/ lokalna, którą może uwzględniać dostosowania produktów do strategii wejścia na dany rynek.

Prezentacja pomysłu oraz założeń kampanii podczas ćwiczeń – przy wykorzystaniu narzędzi multimedialnych.

Założenia: 

 • Wybieracie Państwo przedsiębiorstwo/produkt/markę istniejącą lub fikcyjną korporacji globalnej;
 • Zastanawiacie się Państwo jak mogłaby wyglądać kampania globalna – czy jest w ogóle możliwa;
 • Jakie zakładacie cele kampanii?
 • Jakie narzędzia zostaną wykorzystane aby osiągnąć założone cele?
 • Kto będzie odbiorcą reklamy (jakie rynki, jakie osoby)?
 • Jaki może być planowany budżet reklamy?
 • Co będzie / może wypływać na jej skuteczność na rynku globalnym?
 • Jakie elementy tej kampanii będą charakterystyczne dla kampanii globalnej?
 • Duża korporacja.
 • Opisanie elementów Marketingu Mix tego produktu lub usługi.
 • Wykonanie media planu – kreacja emisji postów / komunikacji z klientem na okres około 30 dni.

(Prosta analiza produktu).

5 pkt.

Projekt 1, Analiza inwestycyjna – BIZ

Projekt 1 zajęć z korporacji globalnych dotyczy:

“ANALIZA INWESTYCYJNA BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W DANYM PAŃSTWIE”

Projekt 1

            Grupa zajęciowa dzieli się na 6 podgrup ćwiczeniowych. Zadaniem każdej z grup jest reprezentowanie jednostek samorządu lokalnego lub administracji państwowej (3 grupy), które chcą przyciągnąć do wybranego kraju z dwóch kontynentów potencjalnych inwestorów działających na rynku globalnym. Zadanie będzie miało formę debaty (negocjacji handlowych) prowadzonej pomiędzy grupami podczas zajęć. 3 grupy reprezentujące administrację państwową lub samorząd lokalny będą starały się podpisać kontrakt z korporacją globalną z konkretnej branży, które będą reprezentować pozostałe 3 grupy. Role będą wymienne.

Wymogi formalne oraz punktacja:

  • Każda grupa reprezentująca państwo może wykonać prezentację lub w inny atrakcyjny sposób przedstawić wybrany kraj (max. 3 pkt).
 • Debata (6 pkt). Ocenie będzie podlegać: merytoryczność argumentów, sposób przekazania wiadomości, znajomość danego zagadnienia. Maksymalne 6 pkt otrzymuje Państwo, które skłoni korporację do inwestycji w danym kraju.          

Projekt do ściągnięcia! 

Porojekt – debata.pdf

Powodzenia!