Oceny końcowe z Marketingu MTiH

Poniżej wstawiam wyniki z 2 kolokwium oraz oceny końcowe.

Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia podczas całego semestru to:

  • Aktywność – 10 pkt
  • Kolokwium 1 – 25 pkt
  • Kolokwium 2 – 31 pkt

Łącznie = 66 pkt.

Lp. Nr Indeksu Akt Koło 1 Koło 2 Suma Ocena końcowa
1 249124 3 17 18 38 3
2 248995 5 18 20 43 3,5
3 249129 15 20,5 29 64,5 5
4 249028 6 16,5 16 38,5 3
5 249179 7 15,5 20 42,5 3,5
6 249230 7 17,5 16 40,5 3,5
7 249160 9 13,5 21 43,5 3,5
8 249146 13 16 18 47 4
9 239374 5 19,5 17 41,5 3,5
10 246623 3 14 23 40 3,5
11 249083 6 13 22 41 3,5
12 248990 19 15,5 26 60,5 5
13 247249 2 12,5 18 32,5 3
14 249052 12 19,5 23 54,5 4,5
15 249139 3 18 23 44 4,5
16 249170 10 13 24 47 4
17 249070 15 21,5 27 63,5 5
18 248971 12 18 25 55 4,5
19 248985 4 14 24 42 3,5
20 249112 9 15,5 23 47,5 4
21 247469 5 16,5 26 47,5 4
22 249196 3 17 21 41 3,5
23 248488 3 12,5 19 34,5 3
24 249062 6 19,5 22 47,5 4
25 249099 15 16 23 54 4,5
26 249100 20 20,5 23 63,5 5
27 248383 15 24 30 69 5
28 249006 4 18 22
29 249119 15 12,5 27 54,5 4,5
30 249195 15 14 26 55 4,5

Skala:

60 – 66 bdb
54 – 60 db+
47 – 53 db
40 – 46 dst+
33 – 39 dst
0 – 32 ndst

Wyniki egzaminu KMwI SSL 3 BE

Poniżej wyniki z egzaminu z przedmiotu Komunikacja Marketingowa w Internecie przeprowadzonego w dniu 29 maja 2018 r. w auli B – od 11:30 do 13:00.

Maksymalna liczba punktów do zdobycia była 42 pkt.

Lp. Nr indeksu Egz Oc Pkt.
1 233394
2 238773 3,5 29 pkt
3 240327 4 31 pkt
4 240166 4 30,5 pkt
5 240308 4,5 34 pkt
6 240175 4 32,5 pkt
7 240262 4 32,5 pkt
8 240024 5 Ustny
9 240204 3 25,5 pkt
10 239993 5 40 pkt
11 240191 3,5 28,5 pkt
12 239998 4,5 36,5 pkt
13 240256 3,5 28 pkt
14 240329 4 32,5 pkt
15 240669 4 32,5 pkt
16 238747 4,5 36 pkt
17 240264 4,5 33,5 pkt
18 240232 3,5 28,5 pkt
19 240190 3,5 29 pkt
20 240296 3,5 28,5 pkt
21 240035 4,5 33,5 pkt
22 240230 3 22 pkt
23 240250 4 30 pkt
24 237854 3,5 28 pkt
25 230342 4,5 34 pkt
26 240109 3,5 28,5 pkt
27 212442 4 32,5 pkt
28 240081 4,5 34 pkt

Serdecznie wszystkim gratuluję!
Dzisiaj do wieczora postaram się również sprawdzić Państwa prace zaliczeniowe z ćwiczeń!

Do zobaczenia! Trzymam kciuki za Państwa obrony licencjackie!

Wyniki egzamin KMwI NSL.

Dzień dobry,

Poniżej wklejam wyniki egzaminu z zajęć Komunikacji Marketingowej w Internecie dla studentów Biznesu Elektronicznego niestacjonarnych.

Lp. Nr indeksu Kolowkium Punkty – koło
1 241824 4 32,5
2 241829 3,5 28
3 241375 3,5 28,5
4 232130 4 30,5
5 241822 4,5 34,5
6 197593 3,5 28,5
7 244104 4 30,5
8 240045 4 32,5
9 241830 4,5 34,5
10 226621 4,5 35,5
11 224357 4 31,5
12 241833 4 33
13 243727 4,5 33,5
14 186821 4,5 35
15 181448 3,5 29,5
16 240136 4,5 34
17 243734 4,5 36,5
18 226985 3,5 28
19 153984 3 22

Gratuluję wszystkim i dziękuję za semestr zajęć! Trzymam kciuki za obrony!
Do zobaczenia!

Wyniki testu z Symulacji Rynkowych 3 MM MSG 2017/2018 r.a.

Poniżej wyniki z kolokwium z przedmiotu Symulacje Rynkowe dla 3 roku MM, MSG.
Osoby, które nie zaliczyły proszę aby pojawiły się na konsultacjach w celu poprawy kolokwium ustnie!

Reszcie gratuluję i trzymam kciuki za Państwa obrony!

Lp. Nr Indesku Ćwiczenia Test – Egzamin Pkt. test.
1 241297 zal 4,5 8
2 241154 zal 4,5 9
3 241042 zal 5 10
4 229257
5 241088 zal 3,5 6
6 241286 zal 5 10
7 241030 zal 5 10
8 241191 zal 4,5 9
9 240648 zal 4,5 9
10 229605
11 239043 zal 3,5 6
12 229893
13 241965 zal 3 5
14 241155 zal 3 5
15 241169
16 230022 zal 4 7
17 241149 zal 4,5 8
18 241116 zal 4,5 9
19 241234 zal 4 7
20 241132 zal 2 2
21 241158 zal 4 7
22 241241 zal 4 7
23 241266 zal 2 3
24 241011 zal 4,5 9
25 241140 zal 4,5 9
26 241166 zal 2 4
27 241190 zal 4,5 8
28 241070 zal 4,5 8
29 238985 zal 4 7
30 241254 zal 4,5 9
31 241214 zal 4 7
32 241053 zal 4,5 8
33 230186
34 241109 zal 4,5 8
35 230117 nzal

Terminy kolokwiów z TI w r.a. 2017/2018

Poniżej tabelka z terminami kolokwiów z Technologii Informacyjnych dla poszczególnych grup według podziału na daty oraz prowadzącego.

  • Kolokwium będzie trwało 60 minut,
  • Łącznie będzie 40 pytań,
  • Dostęp do kolokwium będzie otwarty w dniach i godzinach kiedy grupa ma zajęcia,
  • Po kolokwium z ćwiczeń grupa będzie mogła podejść do terminu zerowego z wykładów z TI – 10 pytań – 12 minut.
Lp. Data Grupa Prow
1 17/05/2018 1H MSG mgr Galik
2 17/05/2018 1D MSG mgr Galik
3 17/05/2018 1H EK mgr Galik
4 17/05/2018 1A EK mgr Borodo
5 17/05/2018 1B EK mgr Borodo
6 22/05/2018 1C MSG mgr Galik
7 24/05/2018 1G MSG mgr Galik
8 24/05/2018 1G EK mgr Galik
9 24/05/2018 1C EK mgr Borodo
10 24/05/2018 1D EK mgr Borodo
22 24/05/2018 1E MSG mgr Galik
11 26/05/2018 1A MSG NS1 mgr Galik
12 26/05/2018 1A2 MSG NS1 mgr Galik
13 27/05/2018 1A EK NS1 mgr Borodo
14 27/05/2018 1B EK NS1 mgr Borodo
15 29/05/2018 1F MSG mgr Galik
16 29/05/2018 1I MSG mgr Galik
17 29/05/2018 1I EK mgr Galik
18 05/06/2018 1E EK mgr Żynda
19 05/06/2018 1F EK mgr Żynda
20 06/06/2018 1A MSG mgr Żynda
21 06/06/2018 1B MSG mgr Żynda

Do zobaczenia!