PowerPoint

Zajęcia poświęcone doskonaleniu tworzenia prezentacji multimedialnych.

Fonty i Kolory

 

Jak czytelnie prezentować dane?
http://www.perceptualedge.com/files/GraphDesignIQ.html

ZADANIE:
Utwórz prezentację dla firmy: Hartwig Gdynia / mBank / COMARCH / Merlin.pl / Morlin

 • wykorzystaj slajdów wzorcowy (!)
 • zobacz przykłady tworzenia slajdów wzorcowych w systemach identyfikacji wizualnej: http://www.logotyp.pwr.wroc.pl/Default.aspx?page=SzablonPrezentacji , http://www.prezentio.com/portfolio.html
 • umieść logo w lewym-górnym lub prawym-dolnym rogu
 • możesz utworzyć stałą belkę w dolnej lub górnej części slajdu
 • dobierz poprawnie kolory, czcionki
 • prezentacja ma zawierać wykres w informacjami finansowymi spółki
 • prezentacja ma zawierać obrazy / film dot. działalności firmy
 • prezentacja ma zawierać dane kontaktowe
 • prezentacja ma zawierać drugi slajd “Agenda”
 • w Agendzie utwórz łącza do poszczególnych slajdów. Czy łącza będą działały po wyeksportowaniu do pdf?
 • pamiętaj o zasadzie “less i more” oraz o tym aby prezentacja była czytelna nawet z daleka.
 • prezentacji ucz się od najlepszych: http://www.apple.com/apple-events/
 • dodatkowe informacje można znaleźć w literaturze np.: Zen prezentacji – pomysły i projekty. Jasne zasady i techniki tworzenia doskonałych prezentacji. Garr ReynoldsLiteratura uzupełniająca:

1. Zen prezentacji – pomysły i projekty. Jasne zasady i techniki tworzenia doskonałych prezentacji. Garr Reynolds

Oddanie pracy zaliczeniowej z KMwI 2019

Bardzo proszę o wgranie swoich prac przez prezentacją lub w dniu prezentacji tj. 16/05/2019 r. za pośrednictwem portalu edukacyjnego

 • https://pe.ug.edu.pl
 • Logujemy się -> kursy -> według nauczycieli -> Borodo -> Komunikacja Marketingowa w Internecie r.a. 2018/2019 -> hasło: ******** -> zapisz mnie.

Po zapisaniu na kurs przechodzimy do sekcji Praca Zaliczeniowa KMwI 2019 – i na samym widnieje piktogram z rączką -> Praca zaliczeniowa SSL. Wchodzimy w to miejsce i mamy możliwość wgrania do 4 plików o wielkości 400 mb każdy + dodać ewentualny opis pracy.

Do kursu zapisuje się jedna osoba z grupy – w zupełności wystarczy. W komentarzu do wgrywanego pliku proszę zapisać imiona i nazwiska osób, z którymi pracowaliście Państwo wspólnie nad projektem.

Excel 3-4 – extra zadania.

Plik do ściągnięcia – Zadanie1.xls

 1. Przygotowanie danych do pracy:

  1. Dopasuj szerokości kolumn do zawartości danych.
 2. W arkuszu Kod uzupełnij pole Sprzedawca jego imieniem i nazwiskiem, korzystając z odpowiedniej funkcji Excela.
 3. W bazie danych wstaw pustą kolumnę na początku bazy.
 4. Nazwij nagłówek nowo utworzonej kolumny Lp.
  1. Wypełnij kolumnę automatycznie numerując wiersze.
 5. Stworzoną formułę skopiuj do pozostałych wierszy w kolumnie A
 6. Wstaw pustą kolumnę w miejsce S i nazwij ją Nagrody.
 7. Za pomocą funkcji jeżeli, dla każdej transakcji o Wartości Końcowej powyżej 1000, przypisz nagrodę o wartości 50 – jeżeli będzie poniżej proszę zostawić pustą komórkę.

Plik do ściągnięcia – Zadanie2.xls

 1. Przygotowanie danych do pracy:
  1. Dopasuj szerokości kolumn do zawartości danych.
 2. Wykorzystując tabele przestawne, na bazie arkusza Baza_danych, przygotuj w oddzielnym arkuszu:
  1. Zestawienie wszystkich Sprzedawanych produktów i ich Ilości w krajach odbiorcy,
   (Wzór tabeli wynikowej):

tabela-wynikowa

2. Sformatuj nagłówki tak jak na powyższym przykładzie i dostosuj szerokości kolumn do danych.

3. Korzystając z funkcji MAX wyznacz (komórka W2) ile razy został sprzedany najczęściej sprzedawany produkt. Wyeksponuj jego nazwę (pogrubienie, kolor).

4.  Wyeksponuj nazwę kraju, w którym sprzedano największą ilość produktów.