5. Projekt zaliczeniowy

OPISZ SWÓJ POMYSŁ NA E-BIZNES.

Pomyśl, że studia to idealny moment, aby rozpocząć działalność gospodarczą. W grupach 2-3 osobowych przygotuj dokument PDF 8-10 stron.

Umieść informacje dotyczące:

  • Opis pomysłu / idei biznesowej
  • Przewagi konkurencyjne nowego przedsięwzięcia
  • Model przychodowo – kosztowy
  • Sposoby promocji i wejścia na rynek oraz funkcjonowania na nim przez ok. 12 miesięcy
  • Wykorzystuj przykłady i wizualizacje

Powodzenia!