5. Projekt zaliczeniowy

OPISZ SWÓJ POMYSŁ NA E-BIZNES.

Pomyśl, że studia to idealny moment, aby rozpocząć działalność gospodarczą. W grupach, przygotuj dokument PDF 8-10 stron – do umieszczenia w zadadniach na tablicy zespołu.

Pomsył proszę również krótko w formie prezentacji przedstawić na zajęciach on-line w terminie albo 15/05 albo 29/05/2020.

Umieść informacje dotyczące:

Opis pomysłu / idei biznesowej

  • Przewagi konkurencyjne nowego przedsięwzięcia
  • Model przychodowo – kosztowy
  • Sposoby promocji i wejścia na rynek oraz funkcjonowania na nim przez ok. 12 miesięcy
  • Wykorzystuj przykłady i wizualizacje

Powodzenia!